28 Ocak 2016 Perşembe

Cem Yılmaz'ın başrolünü üstlendiği İftarlık Gazoz

Ege kasabasında yaşayan insanların günlük hayatlarını konu alan İftarlık Gazoz, filminin basın gösteriminde Cem Yılmaz adından söz ettirdi. Cem Yılmaz, İftarlık Gazoz ile ilgili ortaya çıkan iddialara da gösterimde yanıt verdi. 

Muğla'nın bir kasabasında yaşayan insanların sıradan hayatlarını konu aldığın İftarlık Gazoz görücüye çıktı. Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Okan Avcı, Yılmaz Bayraktar, Ummu Putgul, Macit Koper, Greta Fusco, Mustafa Alabora gibi isimlerin bulunduğu İftarlık Gazoz'un basın gösterimi gerçekleşti. Senaristliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, komedi ve dram filmi İftarlık Gazoz'un gösteriminde eğlenceli anlar eksik olmadı.

 Gazozcu Ustası Cibar Kemal ve karneleri aldıktan sonra çalışmak isteyen Adem'in yaşadığı maceraları samimi bir dille beyazperdeye taşıyan İftarlık Gazoz'un basın gösteriminde konuşan Cem Yılmaz, konuk oyuncu olduğu yönündeki haber ve iddiaları yanıtladı. Ünlü komedyen, "O tür haberler çıktığında 'destek veriyor' sözü bile çok utandırıcı bir söz. Birbirimize destek veriyoruz. Benimle ilgili afişte nasıl yazıldığı pek umurumda değil." dedi. Yılmaz, bugüne kadar oynadığı ve yönettiği filmler arasında da en beğendiği filmin Pek Yakında olduğunu söyledi. İftarlık Gazoz filminin gösteriminin ardından Cem Yılmaz, "Bu filmin her evresinde çok zevk alarak çalıştım. Yüksel'in filmleri arasında gıptayla bahsettiğim bazı özellikler var. Gerçeklik gibi, dozunda bir mizah gibi. Ali Baba ve 7 Cüceler'in montajı bittiği sıralarda Muğla'ya gidiyordum. Komedi dışında böyle dramalarda rol almak güzel." şeklinde konuştu. Cem Yılmaz, "Yönetmen arkadaşlardan böyle teklifler bekliyorum. İki gün önce bir yerde bir haber okudum da 'iflas mı etti' diye bir haber. Bir iki böyle tarz filmde ne çıkarsa... " diye de espri yaptı.

 HANGİ FİLMLERİNİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ
 Zaman zaman esprileri ile katılımcıları güldüren Cem Yılmaz, hangi filmini en çok sevdiğine ilişkin bir soruya da şöyle cevap verdi: "Benim 6-7 filmimi ikiye ayırabiliriz; Hokkabaz gibi, Herşey Çok Güzel Olacak gibi ya da Gora, Arog, Ali Baba gibi. Fantastik dünyalar ya da etrafımızda gördüğümüz olağan haller. Bu iki türde film yapmaya çalışıyorum. Komiklerden Ali Baba, dramlarda Pek Yakında ve Her şey Çok Güzel Olacak'ı çok severim. Aslında baktığımda niyet edip de neticelendirdiğim filmlerden memnunum. Eğer imkan bulursam bir sonraki filmde daha iyi yapmaya çalışırım" ifadelerini kullandı.

 ''İKİ AHBAP GİBİ ÇALIŞTIK''
 Filmin çok yorucu ve zorlu bir çekim sürecinin olduğunu belirten Yüksel Aksu, Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu övdü. Aksu, Cem Yılmaz'ın kendisine yardım ettiğini belirterek"Cem'i sadece star olduğu için değil, gerçekten çok sinematografik bulduğum ve çok iyi oyuncu olarak gördüğüm için beğeniyor. Başka katlıkları da oldu, yönetmen ve senarist olarak da bana yardım etti. Yer yer dramaturjik konularda hatta çok teknolojik konularda, dijital efektlerde falan Cem'e soruyorduk. Bir de star egosu ile değil, oyuncu metodu ile geldi. Birkaç tane sahnesini çekmeden falan attık. Uzatıyor, sarkıtıyor gibi uyarılarda bulundu. İki ahbap gibi çalıştık." şeklinde konuştu. İftarlık Gazoz filminde Muğla'nın bir kasabasında yaşayan insanların sıradan hayatlarını konu aldığını anlatan Aksu, "Bu kominiteyi, bu mahalle kültürünü, bu dayanışmayı, beraber film seyretmeyi, beraber maç seyretmeyi, genel olarak karnavalist Türkiye'yi nasıl kaybettikle ilgili. Saptamalarım var tabi ama daha çok sosyolojinin konusu.

 Ben sosyolojik saptamalar yapmayı çok doğru bulmuyorum. Ben 70'li yılların o karnavalist ramazanları, karnavelist sokağı, meydanların ruhu, araçların ruhu gibi şeyleri hayal gücümle yapmadım. Tanıklıklarım, gözlemlerim ve bu benim ilgimi çekiyordu, keyif alıyordum." ifadelerini kullandı.

25 Şubat 2015 Çarşamba

AKP oyları akın akın MHP'ye gidiyor!

Yerel seçim sonuçlarını en yakın bilen Gezici Araştırma Şirketi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde, 32 il, 225 ilçede, 3 bin 840 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği ankette ilginç veriler ortaya çıktı.

Anket sonuçlarına göre; AK­P yüz­de 35.2, CHP 29.1, MHP 20.5,  HDP 9.5, SP 2.9, BBP 1.4, DİĞER 1.4 olarak dağıldı. Yani AK­P'­den ko­pan oy­la­rın yüz­de 60'ı MHP'­ye gi­di­yor.

2014 ye­rel se­çim so­nuç­la­rı­nı en ya­kın bi­len Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­'nin son an­ke­ti, ik­ti­dar par­ti­si­ni üze­cek. Ge­zi­ci'nin 14-15 Şu­bat ta­rih­le­rin­de 32 il­de 3 bin 840 ki­şiy­le hanede yüz yü­ze yap­tı­ğı araş­tır­ma çar­pı­cı so­nuç­lar or­ta­ya koy­du. An­ke­te gö­re; bu­gün bir se­çim ya­pıl­sa  AKP yüz­de 39.1, CHP 28.7, MHP 18.1 ve HDP 9.5

YOLSUZLUK AKP'NİN OYUNU DÜŞÜRÜYOR

Ge­zi­ci Araş­tır­ma Ge­nel Mü­dü­rü Mu­rat Ge­zi­ci, so­nuç­lar­la il­gi­li ola­rak "AK­P'­nin oy kay­bet­me se­bep­le­ri­nin ba­şın­da ül­ke gün­de­min­de­ki yol­suz­luk olay­la­rı, va­tan­da­şın ge­çim sı­kın­tı­sı ya­şa­ma­sı, te­rör so­ru­nu­nun çö­zü­le­me­miş ol­ma­sı, eği­tim­de­ki ak­sak­lık­lar ve med­ya­ya ya­pı­lan bas­kı ge­li­yo­r" de­di. AK­P'­nin oyu­nun se­çim sü­re­cin­de yüz­de 35'in al­tı­na düş­me ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu­nu ifa­de eden Ge­zi­ci, "ka­rar­sı­z" seç­me­ne dik­kat çek­ti. Ge­zi­ci, şun­la­rı söy­le­di:

AKP'NİN OYLARINI MHP ALIYOR

"Ka­rar­sız­la­rın oy ora­nı yüz­de 19.7… İs­ta­tis­tik­sel ola­rak ka­rar­sız­lar par­ti­le­rin al­dı­ğı oy oran­la­rı­na gö­re ağır­lı­ğın­ca dağıtılıyor. Fa­kat ka­rar­sız­la­ra 'Oy ver­mek zo­run­da kal­sa­nız ter­ci­hi­niz hangi parti olur?' di­ye ikin­ci bir so­ru sor­du­ğu­muz­da sonuç çok fark­lı… Bu du­rum­da AK­P yüz­de 35.2, CHP 29.1, MHP 20.5,  HDP 9.5, SP 2.9, BBP 1.4, DİĞER 1.4 olarak dağıldı.

Ya­ni AK­P'­de yüz­de 4'lük bir oy kay­bı da­ha or­ta­ya çı­kı­yor. AK­P'­den ko­pan oy­la­rın yüz­de 60'ı MHP'­ye gi­di­yor."

HALK MEDYAYA BASKI VAR DEDİ

Va­tan­daş­la­ra "Siz­ce ül­ke­miz­de ger­çek­ten ku­tup­laş­ma var mı?" di­ye so­rul­du. Yüz­de 70.7'si "E­ve­t" dedi. Med­ya­ya yö­ne­lik bas­kı­lar so­rul­du­ğun­da ise yüz­de 69.7'lik bir ke­sim, hü­kü­me­tin ve Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın med­ya­ya bas­kı uy­gu­la­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di. Bu oran, AKP seç­me­nin­de yüz­de 28…

Gezici Araştırma Şirketi'ne anket denetlemesi

Yerel seçim sonuçlarını en yakın bilen Gezici Araştırma Şirketi, yaklaşan genel seçimler öncesi yaptığı anketlerle de gündem olmaya devam ediyor. AKP yandaşı anket şirketlerinin şişirme ve yönlendirme anketlerine karşı inanılır doğru sonuçlar veren şirket, AKP'nin gerçek oy oranlarını ortaya koyduğu için olsa gerek müfettişler tarafından incelemeye ve denetime tabi tutuldu.

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici denetimle ilgili yaptığı açıklamada şirketin yasal ve hukuksuz hiç bir durumu olmadığını belirterek, tutanaktada bunun belirtildiğini söyledi.

Tutanakta şu ifadeler yeraldı

 "Gezici Araştırma Şirketi yerinde inceleme sonucunda belirlenen adreste bulunduğu görülmüş böyle bir yer vardır, işyeri kira olduğu ve sözleşmesinin bulunduğu, idari departmanında 6 kişi çalıştığı incelemede tespit edildiği ve SGK'lı olduğu görüldüğü, şirketin kamuoyu anketi yaptığı incelemede görüldüğü, şirketin yetkilisi ve firma sahibi olduğu ve ofisi kullandığı görülmüştür"  diye tutanak tutuldu. 

23 Şubat 2015 Pazartesi

Yabancılar en çok Antalyadan ev alıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 Yılı Ocak Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre, Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2015’te ilk sırayı 392 konut ile Antalya aldı.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel yaptığı yazılı açıklamada, Ocak 2015 verilerine göre, Türkiye’de yabancılara konut satışında ilk sırayı 392 konut ile Antalya’nın aldığını bildirdi. Öncel, Antalya’yı sırasıyla 377 konut satışı ile İstanbul, 95 konut satışı ile Yalova, 81 konut satışı ile Bursa, 63 konut satışı ile Aydın ve 49 konut satışı ile Sakarya’nın izlediğini bildirdi.

Türkiye genelinde konut satışlarının 2015 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında azalarak 86 bin 167 olduğunu, konut satışlarında, İstanbul’un 16 bin 587 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 19,2) sahip bulunduğunu ifade eden Öncel, Antalya’da 2015 Ocak ayında 4 bin 684 konut satıldığını ve Antalya’nın konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en yüksek paya sahip iller arasında yer aldığını açıkladı.

14 Şubat 2015 Cumartesi

IŞİD 17 kürt peşmergeyi kafeste yakacakmış!

IŞİD, peşmergeleri kafese koyup geçit yaptı

IŞİD, rehin aldığı 17 peşmergeyi kafeslerin içine koyarak sokak sokak gezdirdi. Terör örgütünün, rehineleri Ürdünlü pilot Muaz el Kesasibe gibi yakarak öldüreceği iddia edildi.

Ürdünlü pilot Muaz el Kesasibe’yi yakarak infaz eden IŞİD, korkunç bir video daha yayınladı. Dört dakikalık videoda; IŞİD, rehin aldığı 17 peşmergeyi, beyaz araçların çektiği kafeslerin içinde sokak sokak gezdirerek gövde gösterisi yapıyor.

Her bir rehinenin arkasında ise kalaşnikoflu militanlar bayrak sallıyor. Geçişi izleyen insanlar ise tutsakları yuhalıyor.Bu kadınların derdi ne bilen var mı?

Herbiri ayrı ayrı uçmuş.

Araştırmacı yazar Esra Elönü ve Orhan Pamuk' un eski sevgilisi Karolin Fişekçi twitter da Tuğçe Kazaz'ın 'CHP yüzünden Hristiyan oldum' açıklaması üzerine birbirine girdi.
Tuğçe Kazaz, Kanal D ekranlarında Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu 5N1K programında neden Hristiyan olduğunu ve daha sonra neden İslamiyet'e döndüğünü açıkladı. Bunun ardından ressam  Karolin Fişekçi  ve yazar Esra Elönü twitter da birbirine girdi.

Tuğçe Kazaz programda, neden Hristiyan olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Tepkisel bir seçimdi benimki. Ben bunu daha önce de açıkladım. Eski Türkiye'nin bizlere daha batılı bir zihniyetin getirdiği bir eğitim sisteminin sonucunda bu oldu. İttihat Terakki zihniyeti bizi dizden uzaklaştırdı. Dini bize öcü gibi gösterdi. Belli kalıplar üzerine kuruldu din. Üzerime bir realite dayatıldığı için ve kendi arayışım sonucunda tepkisel olarak bir zihniyete karşı din değiştirdim. Ben buna Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti de diyorum."

Bu açıklamalar  sosyal medya da çok fazla tepki gördü. Bunu üzerine araştırmacı yazar ve aynı zamanda Ülke Tv'de yayınlanan Arafta Sorular programının sunucusu Esra Elönü ve  ismini Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un sevgilisi olarak duyuran Karolin Fişekçi twitter da birbirine girdi.

BUNU ESRA ELÖNÜ DOLDURUYOR

Karolin Fişekçi twitter'dan Kazaz'ın daha önce Esra Elönü'nün programında nasıl namaz kıldığına gönderme yaparak, 'Koşun Tuğçe Kazaz, Kanal D'de baronları anlatıyor, Bunu iyice Esra Elönü doldurmuş ekrandan örümcükler geçti gibi hissettim' yazınca; Esra Elönü'den cevap gecikmedi.
Elönü, 'Senin gibi TOP'lu seks fotoğraflarıyla bile patlayamamış havai fişek olmaktansa ekran örümceği olur şerefimle ağ örerim. Yalnız dikkat bindiğin top ecdadının topğu seni geri park eder ilericisin ya o bakımdan' diye yanıtladı.BEŞİKTAŞ'TAKİ TARİHİ TOPLAR İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

"Fiziken olmasa bile, zihnen penise sahibim Birçok erkekten daha fazla..." diyen Ressam Karolin Fişekçi  2009 yılındada  'erkekliğin fetişleşmiş sembollerine gönderme yapmak' için kırmızı mini elbisesiyle Beşiktaş Meydanı'ndaki bir topa çıkarak poz vermişti.


Tuğçe Kazaz'ın boyun ağrıları namazda geçmiş!

Tuğçe Kazaz, Kanal D ekranlarında Cüneyt Özdemir'in hazırlayıp sunduğu 5N1K programına konuk oldu.

Program boyunca Cüneyt Özdemir ile görüş ayrılıklarına düşen Tuğçe Kazaz İslam'ı neden bıraktığından ve daha sonra neden İslamiyet'e döndüğünü de açıkladı..

Tuğçe Kazaz programda, neden Hristiyan olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Tepkisel bir seçimdi benimki. Ben bunu daha önce de açıkladım. Eski Türkiye'nin bizlere daha batılı bir zihniyetin getirdiği bir eğitim sisteminin sonucunda bu oldu.

Kazaz'ın "Namazla boyun ağrılarımdan kurtuldum" sözleri sosyal medyada eleştiri konusu oldu...
6 Ocak 2015 Salı

Ünlülerin çıplak fotoları bu sitede.

Ünlülerin çıplak fotoğrafları bir bir 4Chan'a ekleniyor. Jennifer Lawrance,Kate Upton,Selena Gomez,Victoria Justice seksi fotoğrafları yüklenemeye devam ediyor.İşte o fotoğraflar;

Jennifer Lawrance,Kate Upton,Selena Gomez,Victoria Justice'nin çıplak fotoğrafları 4chan'de paylaşıldıktan sonra hızla kullanıcılar arasında yayılmaya başladı.
Yayınlanan fotoğrafların gerçek olduğu Jennifer Lawrence'ın sözcüsü tarafından doğrulandı.
Dünyanın dört bir yanındaki paylaşım forumu ve magazin takipçileri, bu haftaya oldukça farklı başladı. Başta Kate Upton ve Jennifer Lawrance gibi basının büyük ilgi duyduğu genç ünlüler olmak üzere birçok yıldızın özel fotoğrafları internete sızdı ve Reddit’te bu mahrem pozlar geniş yer buldu. Elbette internete düşen tüm çıplak fotoğraflar gibi bu görüntüler de sayısız farklı paylaşım servisine yüklendi ve artık bunu geri almak imkansız.

Şahısların rızası olmadan yayınlanan fotoğrafların etik tarafı apayrı bir başlık konusu. Ancak işin bilişim tarafında çok önemli bir ayrıntı göze çarpıyor: Bu fotoğrafların hacker’lar tarafından iCloud ve diğer bulut hesaplarından çalındığı söyleniyor. Diğer bir deyişle, Kate Upton’ın ya da Jennifer Lawrance telefonlarıyla çektikleri mahrem fotoğrafları, yıllardır “inanılmaz güvenlidir, kendi PC’nizden daha güvenli” diye pazarlaması yapılan bir bulut servisine yükledi (ya da cihazlarından bu yükleme otomatik olarak gerçekleşti, neredeyse tüm bulut servislerin bu özelliği de mevcut). Ardından hacker’lar tüm bunları bir şekilde ele geçirdi ve internete yaydı.Sevgilinize bile güvenmeyin
Dünyaca ünlü yıldızların fotoğraflarının cep telefonlarından çalınması Apple’ın bulut saklama sistemi iCloud’un güvenlik açıklarını da gündeme getirdi.

Bilişim sektörü uzmanları herkesin cep telefonunda kolayca erişilebilen iCloud bölümüne ayrıca bir şifre konmasının öneriyor. Yani fotoğrafları buluta atmak da sandığınız kadar güvenli değil. Bir grup bilişim uzmanı ise telefonu hacklenen birisinin ne yaparsa yapsın mahreminin kalmayacağı görüşünde.

Aslında bu fotoğrafların ele geçmemesi için yapmanız gereken sevgiliniz için bile bu pozları vermemek.

Siber saldırının kurbanları arasında Kaley Cuoco-Sweeting, Kate Upton, Lea Michele, Brie Larson, Kirsten Dunst, Becca Tobin, Jessica Brown Findlay, Hope Solo, Teresa Palmer, Krysten Ritter, McKayla Maroney ve Yvonne Strahovski’nin bulunduğu doğrulandı.

Aubrey Plaza, Candice Swanepoel, Cara Delevingne, Cat Deeley, Hillary Duff, Kelly Brook, Michelle Keegan, Selena Gomez, Rihanna ve Vanessa Hudgens’ın ise fotoğraflarnın sızdırıldığı iddia edildiyse de henüz bu fotoğraflar hiç bir internet sitesinde yayınlanmadı.

Ünlü yıldızların çıplak fotoğrafları çok konuşuldu

APPLE ÇOK BÜYÜK PRESTİJ KAYBETTİ!

Ancak konunun teknoloji tarafından bakıldığında, Apple’ın çok önemli bir sorunla karşı karşıya kalması mümkün. Özel hayatın bu denli ihlal edilmesi ve bunun da güvenliğiyle ön plana çıkan Apple’ın iCloud bulut hizmeti üzerinden gerçekleşmesi, şirketin güvenilirliği ile birlikte itibarını da ciddi oranda sarsacak bir sorun teşkil ediyor. iCloud hack saldırısının iPhone 6 lansmanına günler kala gerçekleşmesi de, sızıntının Apple karşıtı olabileceği düşüncesini güçlendiriyor. Çok sayıda Apple kullanıcısı, sızıntıdan rahatsızlıklarını Twitter ve diğer sosyal platformlarda dile getirirken, Apple tarafından henüz herhangi bir açıklama gelmiş değil.

Fotoğrafları sızan ünlülerden Mary E. Winstead, konuyla ilgili olarak kocasıyla yıllar önce çektikleri özel fotoğraflara bakan ve bu şekilde paylaşan insanlara seslenirken, fotoğrafların yıllar önce silindiğini ve ulaşmak için büyük çaba harcanmış olması gerektiğini belirtiyor.

ÖZEL HAYATI REZİL ETTİLER

Mashable’ın iletişime geçtiği Jennifer Lawrence’ın sözcüsü ise bu sızıntının özel hayatın rezil bir ihlali olduğunu belirterek, yetkililerle iletişime geçildiğini ve Jennifer Lawrence’a ait fotoğrafları paylaşan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylüyor.

Daha çok fotoğraf her dakika sızmaya devam ederken, yetkililerin konuyla ilgili ne yapacağı ve bu saldırının Apple’a nasıl zarar vereceği henüz bilinmiyor.

EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR ... !

ABD basını, konuyla ilgili sorumluların yakalanmaları halinde ağır cezalar alacaklarını belirtiyor. Apple markasının bir uygulaması olan iCloud'un hacklenmesiyle ortaya çıkan bu durum, aynı zamanda markayı kulanan kişiler tarafından da ağır bir şekilde eleştirildi. Kate Upton (d. 10 Haziran 1992), ABD'li oyuncu ve model.

Kate Upton kimdir ?

Kişisel hayatı

Kate Upton, 10 Haziran 1992 tarihinde St. Joseph, Michigan'da doğmuştur. Çocukluğunu Florida Melbourne'da geçirmiştir. 3 kardeşi vardır. Amcası olan Fred Upton, ABD, Michigan 6. kongre bölge temsilcisidir. İyi bir at binicisi olan Upton'ın binicilik yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır.

Kariyeri

2008 yılında, Miami Elite Model Management ile anlaşma imzaladı. Daha sonra New York'a taşınan Upton, IMG Models'e katıldı.

İlk modelliklerini Garage ve Dooney & Bourke‘de yaptı. 2010′da Guess‘in yeni yüzü oldu. 2011 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde yılın çaylağı seçildi ve daha sonra 2012′de derginin kapak kızı oldu. O günden günümüze Beach Bunny ve Victoria's Secret için modellik yapmaya başladı. Ayrıca Haziran 2011′de Esquire dergisi tarafından “Yazın Kadını” seçildi.

2011 Nisan ayında yayınlanan bir internet videosu (Dougie) ile birden popülaritesini arttırdı. 30 Nisan 2012′de Terry Richardson‘un Cat Daddy adlı videosunda yer alıp büyük ilgi topladı.

2 Kasım 2014 Pazar

Hilal Cebeci twitterda çoştu köpürdü.

Hilal Cebeci yine yaptı yapacağını!

Şarkıcı Hilal Cebeci, sabah kuşağında yayınlanan bir programdaki konuklarla ilgili Twitter üzerinden ağır eleştirilerde bulundu...

Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, sabah kuşağında yayınlanan bir programdaki konukların yorumları karşısında, 'Bunların oyuyla benim oyum bir' yorumunu yaptı. Cebeci Twitter hesabından şunları paylaştı:  "Kanım dondu. Bir köyde olay... Cehalet, ahlaksızlık, kim kimin kocası belli değil, cinayet... Bunların oyuyla benimki bir, yazık!"

Şarkıcının bu açıklamlarına bir takipçisi, 'Ne yani insaların oy haklarını ellerinden mi alalım bunu mu istiyorsun' yazdı. Hilal Cebeci'nin bu sözleri akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi. Kayacı katıldığı bir programda, "Ben vergi veriyorum niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum, 'dağdaki çoban'la benim oyum eşit mesela..." demişti.

Popüler Yayınlar